Welcome to Avis

Warunki korzystania ze strony Avis Polska

Polityka ochrony danych w Avis

Zakładając dla Państwa rezerwacje pytamy o nazwisko, numer telefonu i adres e-mail. Pomaga nam to w przetwarzaniu Panstwa rezerwacji, ułatwia kontakt w razie problemów z Panstwa prośbą i pozwala przesłać elektroniczne potwierdzenie Panstwa rezerwacji. Jeśli są Panstwo członkami programu "Wizard", możemy połączyć Państwa numer członkowski z informacjami, które przechowujemy w głównej bazie danych o klientach, co przyspiesza proces załatwiania dokonanej przez Panstwa rezerwacji.

Dane osobowe, które wejdą w nasze posiadanie za pośrednictwem tej strony, będziemy traktować jako składową danych, które są nam pomocne w realizowaniu zadań administracyjnych i w zarządzaniu działalnością w zakresie wynajmu samochodów. Wchodząc w skład międzynarodowej grupy obsługującej system Avis Rent A Car, niekiedy dzielimy się z innymi firmami należącymi do grupy (z siedzibą w Europie lub poza nią) informacjami dotyczącymi świadczonych przez nas usług w zakresie wynajmu samochodów, które to informacje mogą obejmować również Państwa dane osobowe, dostarczone nam za pośrednictwem tej strony. Klienci w każdej chwili mają wgląd w przechowywane przez nas informacje na ich temat, oraz mogą dokonać niezbędnych poprawek w celu aktualizacji danych. Aby jeszcze bardziej podnieść jakość świadczonych przez nas usług wynajmu samochodów oraz polecić klientów innym firmom wchodzącym w skład grupy, obsługującym system Avis Rent A Car, możemy dołączać nazwiska i adresy naszych klientów do naszej marketingowej bazy danych i informować przy różnych okazjach naszych klientów o nowych usługach świadczonych przez grupę Avis. Możemy również dzielić się tymi informacjami z innymi firmami wchodzącymi w skład grupy oraz z naszymi partnerami handlowymi i informować klientów o usługach i ofertach firm wchodzących w skład grupy Avis i naszych partnerów handlowych. Możemy także informować Państwa za pośrednictwem poczty elektronicznej o zawartości naszej strony internetowej oraz o najnowszych ofertach specjalnych zamieszczanych w Internecie.

Jakie dane gromadzi Avis?

IP address: Adres IP: gdy odwiedzają Państwo naszą stronę, pobieramy Państwa adres IP. Pozwala on jedynie zidentyfikować Państwa dostawcę usług internetowych (ISP) i nie zawiera żadnych informacji pozwalających Państwa zidentyfikować jako indywidualnych użytkowników. Adres IP wykorzystujemy do tego, by lepiej zrozumieć, skąd pochodzą zapytania na naszej stronie.

W jaki sposób Avis chroni Państwa dane?

W przypadku gdy konieczne jest zastosowanie zabezpieczeń, by ochronić informacje takie jak dane dotyczące Państwa karty kredytowej, korzystamy z oprogramowania kodującego transmisję w technologii SSL (secure socket layer).

Promocje on-line

Jeśli uczestniczą Państwo w konkursach lub losowaniach nagród oferowanych przez nas na naszej stronie internetowej, będą Państwo proszeni o podanie pewnych danych osobowych, abyśmy w razie potrzeby mogli przesłać Państwu zawiadomienie. Dokładny regulamin oraz warunki każdego konkursu / losowania nagród będą Państwu każdorazowo przesyłane i mogą się od siebie różnić. Jeżeli nagrodę oferuje strona trzecia, może być konieczne ujawnienie przez nas stronie trzeciej informacji celem ułatwienia dystrybucji nagród.