Welcome to Avis

Raport o stanie pojazdu

Lista kontrolna „przed i po”

Zdajemy sobie sprawę, że jazda wypożyczonym samochodem wymaga szczególnej uwagi. Właśnie dlatego korzystamy z raportu o stanie pojazdu. Zanim rozpoczniesz podróż, wręczymy Ci do zatwierdzenia wypełniony raport, który będziesz mógł porównać z faktycznym stanem pojazdu. Raport wykorzystamy ponownie do kontroli stanu wypożyczonego przez Ciebie pojazdu po jego zwrocie, aby zidentyfikować potencjalne usterki.

Szczegółowy opis stanu pojazdu przed i po podróży to ułatwienie pracy dla nas i spokój ducha dla Ciebie.
Raport o stanie wypożyczanego pojazdu