Z myślą o naszych ludziach

Agent Avis Budget Group rozmawia z klientem w biurze wynajmu

Nasz plan do roku 2030: różnorodność

Działamy na rzecz zwiększenia różnorodności naszych pracowników i promowania inkluzywnej kultury. Nasze cele na rok 2030 zakładają utrzymanie zarówno 50% różnorodności, jak i 100% równości wynagrodzeń kobiet i mężczyzn na wszystkich szczeblach organizacji. Zobowiązaliśmy się również do zainwestowania co najmniej 10 mld USD w dostawców wspierających ideę różnorodności.

Zarządzanie i odpowiedzialność w Avis

Avis prowadzi działalność w sposób etyczny i zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami i regulacjami. W naszej pracy kierujemy się również szerszą perspektywą.

Branża turystyczna ma charakter globalny i jesteśmy świadomi, że prowadzi to do zwiększonego ryzyka handlu ludźmi i wyzysku. Bardzo poważnie podchodzimy do naszych obowiązków i podejmujemy kroki, aby przeszkolić wszystkich naszych pracowników wypożyczalni w celu identyfikacji i reagowania na handel ludźmi.

Grupy wsparcia pracowników (ERG) i #POWERofDIFFERENT

Aby zapewnić, że głosy naszych pracowników zostaną wysłuchane, utworzyliśmy cztery grupy ERG pod parasolem #PowerofDIFFERENT. #PowerofDIFFERENT to nasze zobowiązanie do zapewnienia inkluzywnego miejsca pracy, które uwzględnia i celebruje różnice demograficzne, kulturowe i związane ze stylem życia naszych pracowników. Obecnie działają u nas cztery grupy ERG: #POWERofWOMEN, #POWERofCOLOR, #POWERofVETERANS, a w 2022 roku wprowadziliśmy #POWERofPRIDE, która celebruje naszą społeczność LGBTQ+.

Pracownik wypożyczalni w biurze wynajmu Avis

Wspieranie dobrego samopoczucia pracowników

Świadczenia pracownicze Avis w krajach, w których prowadzimy działalność, odzwierciedlają lokalne praktyki i kultury, jednak nasze zaangażowanie w zapewnianie kompleksowych i podstawowych świadczeń i zasobów jest takie same na całym świecie.

Nasz program Driving Well-being Together ma na celu pomóc naszym pracownikom osiągnąć wszystkie aspekty dobrego samopoczucia poprzez zachęcanie do rozwijania nawyków, które promują dobrostan fizyczny, emocjonalny i finansowy.

Lokalny zespół ABG we Francji podczas zbiórki pieniędzy

Wspieranie lokalnych inicjatyw

Prowadzimy działalność na całym świecie i angażujemy się we wspieranie lokalnych społeczności i organizacji charytatywnych zarówno na poziomie korporacyjnym, jak i przez poszczególnych pracowników. Wspieramy nasze zespoły w poświęcaniu czasu na rzecz lokalnych projektów lub organizacji charytatywnych bliskich ich sercom. Na poziomie korporacyjnym sponsorujemy i współpracujemy z kilkoma organizacjami, w tym Make-A-Wish, R U OK?, Susan G. Komen i Toys for Tots.

Joseph Ferraro, prezes i dyrektor generalny Avis Budget Group

Promowanie różnorodności, równości i inkluzywności

Jesteśmy dumni z tego, że możemy promować kulturę inkluzywności, jednocześnie pracując nad zmianami w naszych społecznościach i wewnątrz nich. Dzięki naszej strategii #PowerofDIFFERENT koncentrujemy się na edukacji w celu budowania świadomości i wspierania sprawiedliwego i inkluzywnego miejsca pracy, w którym każdy czuje się doceniany i szanowany.

Joseph Ferraro
Prezes i dyrektor generalny